Vé xe Việt Xe đi Hà Nội từ Tam Đảo
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
12:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
14:30
• Times City
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 12:00 30-11-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

12:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
12:15
Keangnam
12:15
Sân bay nội bài
12:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
12:15
Nhà hát lớn Hà Nội
12:15
Trần Khát Trân
12:15
Xã Đàn
12:15
Bến xe Giáp Bát
12:15
Bến xe Mỹ Đình
12:15
Đại học ngoại ngữ
12:15
94 đường Láng
12:15
Royal City
12:15
Cầu Nhật Tân
14:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
12:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
14:30
• Times City
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 12:00 30-11-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

12:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
12:15
Keangnam
12:15
Sân bay nội bài
12:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
12:15
Nhà hát lớn Hà Nội
12:15
Trần Khát Trân
12:15
Xã Đàn
12:15
Bến xe Giáp Bát
12:15
Bến xe Mỹ Đình
12:15
Đại học ngoại ngữ
12:15
94 đường Láng
12:15
Royal City
12:15
Cầu Nhật Tân
14:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine (Tam Đảo - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
12:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
14:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 12:00 30-11-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

12:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
12:15
Keangnam
12:15
Sân bay nội bài
12:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
12:15
Nhà hát lớn Hà Nội
12:15
Trần Khát Trân
12:15
Xã Đàn
12:15
Bến xe Giáp Bát
12:15
Bến xe Mỹ Đình
12:15
Đại học ngoại ngữ
12:15
94 đường Láng
12:15
Royal City
12:15
Cầu Nhật Tân
14:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
14:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
16:30
• Times City
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 30-11-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

14:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
14:15
Keangnam
14:15
Sân bay nội bài
14:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
14:15
Nhà hát lớn Hà Nội
14:15
Trần Khát Trân
14:15
Xã Đàn
14:15
Bến xe Giáp Bát
14:15
Bến xe Mỹ Đình
14:15
Đại học ngoại ngữ
14:15
94 đường Láng
14:15
Royal City
14:15
Cầu Nhật Tân
16:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine (Tam Đảo - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
14:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
16:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 30-11-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

14:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
14:15
Keangnam
14:15
Sân bay nội bài
14:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
14:15
Nhà hát lớn Hà Nội
14:15
Trần Khát Trân
14:15
Xã Đàn
14:15
Bến xe Giáp Bát
14:15
Bến xe Mỹ Đình
14:15
Đại học ngoại ngữ
14:15
94 đường Láng
14:15
Royal City
14:15
Cầu Nhật Tân
16:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
16:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
18:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 30-11-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

16:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
16:15
Keangnam
16:15
Sân bay nội bài
16:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
16:15
Nhà hát lớn Hà Nội
16:15
Trần Khát Trân
16:15
Xã Đàn
16:15
Bến xe Giáp Bát
16:15
Bến xe Mỹ Đình
16:15
Đại học ngoại ngữ
16:15
94 đường Láng
16:15
Royal City
16:15
Cầu Nhật Tân
18:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine (Tam Đảo - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
16:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
18:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 30-11-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

16:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
16:15
Keangnam
16:15
Sân bay nội bài
16:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
16:15
Nhà hát lớn Hà Nội
16:15
Trần Khát Trân
16:15
Xã Đàn
16:15
Bến xe Giáp Bát
16:15
Bến xe Mỹ Đình
16:15
Đại học ngoại ngữ
16:15
94 đường Láng
16:15
Royal City
16:15
Cầu Nhật Tân
18:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine (Tam Đảo - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
09:30
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
12:00
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:30 01-12-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:30
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

09:45
Vincom Phạm Ngọc Thạch
09:45
Keangnam
09:45
Sân bay nội bài
09:45
Trường Tiểu Học Tân Mai
09:45
Nhà hát lớn Hà Nội
09:45
Trần Khát Trân
09:45
Xã Đàn
09:45
Bến xe Giáp Bát
09:45
Bến xe Mỹ Đình
09:45
Đại học ngoại ngữ
09:45
94 đường Láng
09:45
Royal City
09:45
Cầu Nhật Tân
12:00
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
10:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
12:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 10:00 01-12-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

10:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
10:15
Keangnam
10:15
Sân bay nội bài
10:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
10:15
Nhà hát lớn Hà Nội
10:15
Trần Khát Trân
10:15
Xã Đàn
10:15
Bến xe Giáp Bát
10:15
Bến xe Mỹ Đình
10:15
Đại học ngoại ngữ
10:15
94 đường Láng
10:15
Royal City
10:15
Cầu Nhật Tân
12:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
10:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
12:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 10:00 01-12-2023 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

10:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
10:15
Keangnam
10:15
Sân bay nội bài
10:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
10:15
Nhà hát lớn Hà Nội
10:15
Trần Khát Trân
10:15
Xã Đàn
10:15
Bến xe Giáp Bát
10:15
Bến xe Mỹ Đình
10:15
Đại học ngoại ngữ
10:15
94 đường Láng
10:15
Royal City
10:15
Cầu Nhật Tân
12:30
Times City

Chính sách nhà xe