Vé xe Việt Xe đi Hà Nội từ Tam Đảo
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Loại xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
16:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
18:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 23-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

17:00
Sân bay nội bài
17:30
Bến xe Mỹ Đình
17:35
Keangnam
18:05
Nhà hát lớn Hà Nội
18:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine (Tam Đảo - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
16:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
18:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 23-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

17:00
Sân bay nội bài
17:30
Bến xe Mỹ Đình
17:35
Keangnam
18:05
Nhà hát lớn Hà Nội
18:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine (Tam Đảo - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
09:30
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
12:00
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:30 24-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:30
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

10:30
Sân bay nội bài
11:00
Bến xe Mỹ Đình
11:05
Keangnam
11:35
Nhà hát lớn Hà Nội
12:00
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
10:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
12:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 10:00 24-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

11:00
Sân bay nội bài
11:30
Bến xe Mỹ Đình
11:35
Keangnam
12:05
Nhà hát lớn Hà Nội
12:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhật Nam Limousine (Tam Đảo-Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
10:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h15m
12:15
• Nội thành Hà Nội.
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 10:00 24-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

11:00
Sân bay nội bài
11:30
Bến xe Mỹ Đình
11:35
Keangnam
12:15
Nội thành Hà Nội.

Chính sách huỷ vé

10:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
12:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
14:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 12:00 24-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

13:00
Sân bay nội bài
13:30
Bến xe Mỹ Đình
13:35
Keangnam
14:05
Nhà hát lớn Hà Nội
14:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine (Tam Đảo - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
12:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
14:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 12:00 24-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

13:00
Sân bay nội bài
13:30
Bến xe Mỹ Đình
13:35
Keangnam
14:05
Nhà hát lớn Hà Nội
14:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhật Nam Limousine (Tam Đảo-Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
12:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h15m
14:15
• Nội thành Hà Nội.
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 12:00 24-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

13:00
Sân bay nội bài
13:30
Bến xe Mỹ Đình
13:35
Keangnam
14:15
Nội thành Hà Nội.

Chính sách huỷ vé

12:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Tam Đảo - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
14:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
16:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 24-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

15:00
Sân bay nội bài
15:30
Bến xe Mỹ Đình
15:35
Keangnam
16:05
Nhà hát lớn Hà Nội
16:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine (Tam Đảo - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
14:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h30m
16:30
• Times City
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 24-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

15:00
Sân bay nội bài
15:30
Bến xe Mỹ Đình
15:35
Keangnam
16:05
Nhà hát lớn Hà Nội
16:30
Times City

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhật Nam Limousine (Tam Đảo-Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
14:00
• Thị Trấn Tam Đảo
2h15m
16:15
• Nội thành Hà Nội.
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 24-05-2024 từ Tam Đảo đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Thị Trấn Tam Đảo

Điểm trả

15:00
Sân bay nội bài
15:30
Bến xe Mỹ Đình
15:35
Keangnam
16:15
Nội thành Hà Nội.

Chính sách huỷ vé

14:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe