Vé xe Việt Xe đi Hà Nội từ Quảng Ninh
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Loại xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Green Limosine (Hạ Long - Hạ Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
08:00
• Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu
3h30m
11:30
• Khu vực Phố Cổ
360,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 24-05-2024 từ Quảng Ninh đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu

Điểm trả

10:00
Quận Tây Hồ, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Bà Đình, Mỹ Đình
10:30
Nhà hát lớn Hà Nội
11:30
Khu vực Phố Cổ

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Green Limosine (Hạ Long - Hạ Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
11:30
• Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu
3h
14:30
• Khu vực Phố Cổ
360,000đ
*Xe xuất bến lúc 11:30 24-05-2024 từ Quảng Ninh đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

11:30
Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu

Điểm trả

13:30
Quận Tây Hồ, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Bà Đình, Mỹ Đình
14:00
Nhà hát lớn Hà Nội
14:30
Khu vực Phố Cổ

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Green Limosine (Hạ Long - Hạ Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
13:30
• Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu
3h
16:30
• Khu vực Phố Cổ
360,000đ
*Xe xuất bến lúc 13:30 24-05-2024 từ Quảng Ninh đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

13:30
Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu

Điểm trả

15:30
Quận Tây Hồ, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Bà Đình, Mỹ Đình
16:00
Nhà hát lớn Hà Nội
16:30
Khu vực Phố Cổ

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Green Limosine (Hạ Long - Hạ Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
14:30
• Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu
3h
17:30
• Khu vực Phố Cổ
360,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:30 24-05-2024 từ Quảng Ninh đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:30
Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu

Điểm trả

16:30
Quận Tây Hồ, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Bà Đình, Mỹ Đình
17:00
Nhà hát lớn Hà Nội
17:30
Khu vực Phố Cổ

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Green Limosine (Hạ Long - Hạ Nội)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
17:00
• Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu
3h
20:00
• Khu vực Phố Cổ
360,000đ
*Xe xuất bến lúc 17:00 24-05-2024 từ Quảng Ninh đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

17:00
Điểm đến khu vực Bãi Cháy, Cảng Tuần Châu

Điểm trả

19:00
Quận Tây Hồ, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Bà Đình, Mỹ Đình
19:30
Nhà hát lớn Hà Nội
20:00
Khu vực Phố Cổ

Chính sách nhà xe