Vé xe Việt Xe đi Hà Nội từ Ninh Bình
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
12:00
• Vân Long
2h
14:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 12:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:00
Vân Long
12:20
Cầu Huyện
12:20
Ngã ba Gián Khẩu
12:20
Cầu Gián
12:20
Cầu Vó
12:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
12:25
Chùa Duyên Ninh
12:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
12:30
Phố Cà Thanh Liêm
12:30
Cố đô Hoa Lư
12:30
Trường Yên
12:35
Bến thuyền Tràng An
12:35
Hoa Lư
12:40
Ngã 3 Thanh Sơn
12:40
Tam Cốc - Bích Động
12:40
Cầu Yên
12:40
Thành Phố Ninh Bình
12:40
KDL Hang Múa
12:45
Trại giam Ninh Khánh
12:45
Ninh An
12:45
Ninh Xuân
12:50
Ninh Vân
12:50
Ngã ba Thông
12:50
Thành Phố Tam Điệp
12:50
Ngã 3 Quân Đoàn
12:55
Resort Thung Nham
12:55
Thị Trấn Ninh
13:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
13:20
Kim Sơn

Điểm trả

14:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
13:00
• Vân Long
2h
15:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 13:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

13:00
Vân Long
13:20
Cầu Huyện
13:20
Ngã ba Gián Khẩu
13:20
Cầu Gián
13:20
Cầu Vó
13:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
13:25
Chùa Duyên Ninh
13:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
13:30
Phố Cà Thanh Liêm
13:30
Cố đô Hoa Lư
13:30
Trường Yên
13:35
Bến thuyền Tràng An
13:35
Hoa Lư
13:40
Ngã 3 Thanh Sơn
13:40
Tam Cốc - Bích Động
13:40
Cầu Yên
13:40
Thành Phố Ninh Bình
13:40
KDL Hang Múa
13:45
Trại giam Ninh Khánh
13:45
Ninh An
13:45
Ninh Xuân
13:50
Ninh Vân
13:50
Ngã ba Thông
13:50
Thành Phố Tam Điệp
13:50
Ngã 3 Quân Đoàn
13:55
Resort Thung Nham
13:55
Thị Trấn Ninh
14:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
14:20
Kim Sơn

Điểm trả

15:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Ninh Bình - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
14:00
• Tam Cốc Ninh Bình
2h
16:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Tam Cốc Ninh Bình

Điểm trả

16:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
14:00
• Vân Long
2h
16:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 14:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Vân Long
14:20
Cầu Huyện
14:20
Ngã ba Gián Khẩu
14:20
Cầu Gián
14:20
Cầu Vó
14:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
14:25
Chùa Duyên Ninh
14:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
14:30
Phố Cà Thanh Liêm
14:30
Cố đô Hoa Lư
14:30
Trường Yên
14:35
Bến thuyền Tràng An
14:35
Hoa Lư
14:40
Ngã 3 Thanh Sơn
14:40
Tam Cốc - Bích Động
14:40
Cầu Yên
14:40
Thành Phố Ninh Bình
14:40
KDL Hang Múa
14:45
Trại giam Ninh Khánh
14:45
Ninh An
14:45
Ninh Xuân
14:50
Ninh Vân
14:50
Ngã ba Thông
14:50
Thành Phố Tam Điệp
14:50
Ngã 3 Quân Đoàn
14:55
Resort Thung Nham
14:55
Thị Trấn Ninh
15:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
15:20
Kim Sơn

Điểm trả

16:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
15:00
• Vân Long
2h
17:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 15:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

15:00
Vân Long
15:20
Cầu Huyện
15:20
Ngã ba Gián Khẩu
15:20
Cầu Gián
15:20
Cầu Vó
15:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
15:25
Chùa Duyên Ninh
15:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
15:30
Phố Cà Thanh Liêm
15:30
Cố đô Hoa Lư
15:30
Trường Yên
15:35
Bến thuyền Tràng An
15:35
Hoa Lư
15:40
Ngã 3 Thanh Sơn
15:40
Tam Cốc - Bích Động
15:40
Cầu Yên
15:40
Thành Phố Ninh Bình
15:40
KDL Hang Múa
15:45
Trại giam Ninh Khánh
15:45
Ninh An
15:45
Ninh Xuân
15:50
Ninh Vân
15:50
Ngã ba Thông
15:50
Thành Phố Tam Điệp
15:50
Ngã 3 Quân Đoàn
15:55
Resort Thung Nham
15:55
Thị Trấn Ninh
16:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
16:20
Kim Sơn

Điểm trả

17:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Ninh Bình - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
16:00
• Tam Cốc Ninh Bình
2h
18:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Tam Cốc Ninh Bình

Điểm trả

18:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
16:00
• Vân Long
2h
18:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 16:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Vân Long
16:20
Cầu Huyện
16:20
Ngã ba Gián Khẩu
16:20
Cầu Gián
16:20
Cầu Vó
16:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
16:25
Chùa Duyên Ninh
16:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
16:30
Phố Cà Thanh Liêm
16:30
Cố đô Hoa Lư
16:30
Trường Yên
16:35
Bến thuyền Tràng An
16:35
Hoa Lư
16:40
Ngã 3 Thanh Sơn
16:40
Tam Cốc - Bích Động
16:40
Cầu Yên
16:40
Thành Phố Ninh Bình
16:40
KDL Hang Múa
16:45
Trại giam Ninh Khánh
16:45
Ninh An
16:45
Ninh Xuân
16:50
Ninh Vân
16:50
Ngã ba Thông
16:50
Thành Phố Tam Điệp
16:50
Ngã 3 Quân Đoàn
16:55
Resort Thung Nham
16:55
Thị Trấn Ninh
17:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
17:20
Kim Sơn

Điểm trả

18:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
17:00
• Vân Long
2h
19:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 17:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

17:00
Vân Long
17:20
Cầu Huyện
17:20
Ngã ba Gián Khẩu
17:20
Cầu Gián
17:20
Cầu Vó
17:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
17:25
Chùa Duyên Ninh
17:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
17:30
Phố Cà Thanh Liêm
17:30
Cố đô Hoa Lư
17:30
Trường Yên
17:35
Bến thuyền Tràng An
17:35
Hoa Lư
17:40
Ngã 3 Thanh Sơn
17:40
Tam Cốc - Bích Động
17:40
Cầu Yên
17:40
Thành Phố Ninh Bình
17:40
KDL Hang Múa
17:45
Trại giam Ninh Khánh
17:45
Ninh An
17:45
Ninh Xuân
17:50
Ninh Vân
17:50
Ngã ba Thông
17:50
Thành Phố Tam Điệp
17:50
Ngã 3 Quân Đoàn
17:55
Resort Thung Nham
17:55
Thị Trấn Ninh
18:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
18:20
Kim Sơn

Điểm trả

19:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
18:00
• Vân Long
2h
20:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 18:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

18:00
Vân Long
18:20
Cầu Huyện
18:20
Ngã ba Gián Khẩu
18:20
Cầu Gián
18:20
Cầu Vó
18:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
18:25
Chùa Duyên Ninh
18:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
18:30
Phố Cà Thanh Liêm
18:30
Cố đô Hoa Lư
18:30
Trường Yên
18:35
Bến thuyền Tràng An
18:35
Hoa Lư
18:40
Ngã 3 Thanh Sơn
18:40
Tam Cốc - Bích Động
18:40
Cầu Yên
18:40
Thành Phố Ninh Bình
18:40
KDL Hang Múa
18:45
Trại giam Ninh Khánh
18:45
Ninh An
18:45
Ninh Xuân
18:50
Ninh Vân
18:50
Ngã ba Thông
18:50
Thành Phố Tam Điệp
18:50
Ngã 3 Quân Đoàn
18:55
Resort Thung Nham
18:55
Thị Trấn Ninh
19:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
19:20
Kim Sơn

Điểm trả

20:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
19:00
• Vân Long
2h
21:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 19:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

19:00
Vân Long
19:20
Cầu Huyện
19:20
Ngã ba Gián Khẩu
19:20
Cầu Gián
19:20
Cầu Vó
19:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
19:25
Chùa Duyên Ninh
19:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
19:30
Phố Cà Thanh Liêm
19:30
Cố đô Hoa Lư
19:30
Trường Yên
19:35
Bến thuyền Tràng An
19:35
Hoa Lư
19:40
Ngã 3 Thanh Sơn
19:40
Tam Cốc - Bích Động
19:40
Cầu Yên
19:40
Thành Phố Ninh Bình
19:40
KDL Hang Múa
19:45
Trại giam Ninh Khánh
19:45
Ninh An
19:45
Ninh Xuân
19:50
Ninh Vân
19:50
Ngã ba Thông
19:50
Thành Phố Tam Điệp
19:50
Ngã 3 Quân Đoàn
19:55
Resort Thung Nham
19:55
Thị Trấn Ninh
20:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
20:20
Kim Sơn

Điểm trả

21:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
20:00
• Vân Long
2h
22:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 20:00 30-11-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

20:00
Vân Long
20:20
Cầu Huyện
20:20
Ngã ba Gián Khẩu
20:20
Cầu Gián
20:20
Cầu Vó
20:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
20:25
Chùa Duyên Ninh
20:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
20:30
Phố Cà Thanh Liêm
20:30
Cố đô Hoa Lư
20:30
Trường Yên
20:35
Bến thuyền Tràng An
20:35
Hoa Lư
20:40
Ngã 3 Thanh Sơn
20:40
Tam Cốc - Bích Động
20:40
Cầu Yên
20:40
Thành Phố Ninh Bình
20:40
KDL Hang Múa
20:45
Trại giam Ninh Khánh
20:45
Ninh An
20:45
Ninh Xuân
20:50
Ninh Vân
20:50
Ngã ba Thông
20:50
Thành Phố Tam Điệp
20:50
Ngã 3 Quân Đoàn
20:55
Resort Thung Nham
20:55
Thị Trấn Ninh
21:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
21:20
Kim Sơn

Điểm trả

22:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
06:00
• Vân Long
2h
08:00
• Nội Thành Hà Nội
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 06:00 01-12-2023 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

06:00
Vân Long
06:20
Cầu Huyện
06:20
Ngã ba Gián Khẩu
06:20
Cầu Gián
06:20
Cầu Vó
06:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
06:25
Chùa Duyên Ninh
06:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
06:30
Phố Cà Thanh Liêm
06:30
Cố đô Hoa Lư
06:30
Trường Yên
06:35
Bến thuyền Tràng An
06:35
Hoa Lư
06:40
Ngã 3 Thanh Sơn
06:40
Tam Cốc - Bích Động
06:40
Cầu Yên
06:40
Thành Phố Ninh Bình
06:40
KDL Hang Múa
06:45
Trại giam Ninh Khánh
06:45
Ninh An
06:45
Ninh Xuân
06:50
Ninh Vân
06:50
Ngã ba Thông
06:50
Thành Phố Tam Điệp
06:50
Ngã 3 Quân Đoàn
06:55
Resort Thung Nham
06:55
Thị Trấn Ninh
07:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
07:20
Kim Sơn

Điểm trả

08:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe