Vé xe Việt Xe đi Hà Nội từ Ninh Bình
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Loại xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
20:00
• Vân Long
2h
22:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 20:00 12-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

20:00
Vân Long
20:20
Cầu Huyện
20:20
Ngã ba Gián Khẩu
20:20
Cầu Gián
20:20
Cầu Vó
20:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
20:25
Chùa Duyên Ninh
20:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
20:30
Phố Cà Thanh Liêm
20:30
Cố đô Hoa Lư
20:30
Trường Yên
20:35
Bến thuyền Tràng An
20:35
Hoa Lư
20:40
Ngã 3 Thanh Sơn
20:40
Tam Cốc - Bích Động
20:40
Cầu Yên
20:40
Thành Phố Ninh Bình
20:40
KDL Hang Múa
20:45
Trại giam Ninh Khánh
20:45
Ninh An
20:45
Ninh Xuân
20:50
Ninh Vân
20:50
Ngã ba Thông
20:50
Thành Phố Tam Điệp
20:50
Ngã 3 Quân Đoàn
20:55
Resort Thung Nham
20:55
Thị Trấn Ninh
21:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
21:20
Kim Sơn

Điểm trả

22:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
06:00
• Vân Long
2h
08:00
• Nội Thành Hà Nội
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 06:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

06:00
Vân Long
06:20
Cầu Huyện
06:20
Ngã ba Gián Khẩu
06:20
Cầu Gián
06:20
Cầu Vó
06:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
06:25
Chùa Duyên Ninh
06:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
06:30
Phố Cà Thanh Liêm
06:30
Cố đô Hoa Lư
06:30
Trường Yên
06:35
Bến thuyền Tràng An
06:35
Hoa Lư
06:40
Ngã 3 Thanh Sơn
06:40
Tam Cốc - Bích Động
06:40
Cầu Yên
06:40
Thành Phố Ninh Bình
06:40
KDL Hang Múa
06:45
Trại giam Ninh Khánh
06:45
Ninh An
06:45
Ninh Xuân
06:50
Ninh Vân
06:50
Ngã ba Thông
06:50
Thành Phố Tam Điệp
06:50
Ngã 3 Quân Đoàn
06:55
Resort Thung Nham
06:55
Thị Trấn Ninh
07:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
07:20
Kim Sơn

Điểm trả

08:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Ninh Bình - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
06:00
• Tam Cốc Ninh Bình
2h
08:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 06:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

06:00
Tam Cốc Ninh Bình

Điểm trả

08:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
07:00
• Vân Long
2h
09:00
• Nội Thành Hà Nội
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Vân Long
07:20
Cầu Huyện
07:20
Ngã ba Gián Khẩu
07:20
Cầu Gián
07:20
Cầu Vó
07:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
07:25
Chùa Duyên Ninh
07:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
07:30
Phố Cà Thanh Liêm
07:30
Cố đô Hoa Lư
07:30
Trường Yên
07:35
Bến thuyền Tràng An
07:35
Hoa Lư
07:40
Ngã 3 Thanh Sơn
07:40
Tam Cốc - Bích Động
07:40
Cầu Yên
07:40
Thành Phố Ninh Bình
07:40
KDL Hang Múa
07:45
Trại giam Ninh Khánh
07:45
Ninh An
07:45
Ninh Xuân
07:50
Ninh Vân
07:50
Ngã ba Thông
07:50
Thành Phố Tam Điệp
07:50
Ngã 3 Quân Đoàn
07:55
Resort Thung Nham
07:55
Thị Trấn Ninh
08:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
08:20
Kim Sơn

Điểm trả

09:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Ninh Bình - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
07:00
• Tam Cốc Ninh Bình
2h
09:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Tam Cốc Ninh Bình

Điểm trả

09:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
08:00
• Vân Long
2h
10:00
• Nội Thành Hà Nội
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Vân Long
08:20
Cầu Huyện
08:20
Ngã ba Gián Khẩu
08:20
Cầu Gián
08:20
Cầu Vó
08:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
08:25
Chùa Duyên Ninh
08:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
08:30
Phố Cà Thanh Liêm
08:30
Cố đô Hoa Lư
08:30
Trường Yên
08:35
Bến thuyền Tràng An
08:35
Hoa Lư
08:40
Ngã 3 Thanh Sơn
08:40
Tam Cốc - Bích Động
08:40
Cầu Yên
08:40
Thành Phố Ninh Bình
08:40
KDL Hang Múa
08:45
Trại giam Ninh Khánh
08:45
Ninh An
08:45
Ninh Xuân
08:50
Ninh Vân
08:50
Ngã ba Thông
08:50
Thành Phố Tam Điệp
08:50
Ngã 3 Quân Đoàn
08:55
Resort Thung Nham
08:55
Thị Trấn Ninh
09:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
09:20
Kim Sơn

Điểm trả

10:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
09:00
• Vân Long
2h
11:00
• Nội Thành Hà Nội
230,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:00
Vân Long
09:20
Cầu Huyện
09:20
Ngã ba Gián Khẩu
09:20
Cầu Gián
09:20
Cầu Vó
09:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
09:25
Chùa Duyên Ninh
09:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
09:30
Phố Cà Thanh Liêm
09:30
Cố đô Hoa Lư
09:30
Trường Yên
09:35
Bến thuyền Tràng An
09:35
Hoa Lư
09:40
Ngã 3 Thanh Sơn
09:40
Tam Cốc - Bích Động
09:40
Cầu Yên
09:40
Thành Phố Ninh Bình
09:40
KDL Hang Múa
09:45
Trại giam Ninh Khánh
09:45
Ninh An
09:45
Ninh Xuân
09:50
Ninh Vân
09:50
Ngã ba Thông
09:50
Thành Phố Tam Điệp
09:50
Ngã 3 Quân Đoàn
09:55
Resort Thung Nham
09:55
Thị Trấn Ninh
10:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
10:20
Kim Sơn

Điểm trả

11:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
10:00
• Vân Long
2h
12:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 10:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Vân Long
10:20
Cầu Huyện
10:20
Ngã ba Gián Khẩu
10:20
Cầu Gián
10:20
Cầu Vó
10:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
10:25
Chùa Duyên Ninh
10:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
10:30
Phố Cà Thanh Liêm
10:30
Cố đô Hoa Lư
10:30
Trường Yên
10:35
Bến thuyền Tràng An
10:35
Hoa Lư
10:40
Ngã 3 Thanh Sơn
10:40
Tam Cốc - Bích Động
10:40
Cầu Yên
10:40
Thành Phố Ninh Bình
10:40
KDL Hang Múa
10:45
Trại giam Ninh Khánh
10:45
Ninh An
10:45
Ninh Xuân
10:50
Ninh Vân
10:50
Ngã ba Thông
10:50
Thành Phố Tam Điệp
10:50
Ngã 3 Quân Đoàn
10:55
Resort Thung Nham
10:55
Thị Trấn Ninh
11:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
11:20
Kim Sơn

Điểm trả

12:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Ninh Bình - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
10:00
• Tam Cốc Ninh Bình
4h
14:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 10:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Tam Cốc Ninh Bình

Điểm trả

14:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
11:00
• Vân Long
2h
13:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 11:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

11:00
Vân Long
11:20
Cầu Huyện
11:20
Ngã ba Gián Khẩu
11:20
Cầu Gián
11:20
Cầu Vó
11:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
11:25
Chùa Duyên Ninh
11:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
11:30
Phố Cà Thanh Liêm
11:30
Cố đô Hoa Lư
11:30
Trường Yên
11:35
Bến thuyền Tràng An
11:35
Hoa Lư
11:40
Ngã 3 Thanh Sơn
11:40
Tam Cốc - Bích Động
11:40
Cầu Yên
11:40
Thành Phố Ninh Bình
11:40
KDL Hang Múa
11:45
Trại giam Ninh Khánh
11:45
Ninh An
11:45
Ninh Xuân
11:50
Ninh Vân
11:50
Ngã ba Thông
11:50
Thành Phố Tam Điệp
11:50
Ngã 3 Quân Đoàn
11:55
Resort Thung Nham
11:55
Thị Trấn Ninh
12:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
12:20
Kim Sơn

Điểm trả

13:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
12:00
• Vân Long
2h
14:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 12:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:00
Vân Long
12:20
Cầu Huyện
12:20
Ngã ba Gián Khẩu
12:20
Cầu Gián
12:20
Cầu Vó
12:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
12:25
Chùa Duyên Ninh
12:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
12:30
Phố Cà Thanh Liêm
12:30
Cố đô Hoa Lư
12:30
Trường Yên
12:35
Bến thuyền Tràng An
12:35
Hoa Lư
12:40
Ngã 3 Thanh Sơn
12:40
Tam Cốc - Bích Động
12:40
Cầu Yên
12:40
Thành Phố Ninh Bình
12:40
KDL Hang Múa
12:45
Trại giam Ninh Khánh
12:45
Ninh An
12:45
Ninh Xuân
12:50
Ninh Vân
12:50
Ngã ba Thông
12:50
Thành Phố Tam Điệp
12:50
Ngã 3 Quân Đoàn
12:55
Resort Thung Nham
12:55
Thị Trấn Ninh
13:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
13:20
Kim Sơn

Điểm trả

14:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Ninh Bình - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi chỗ
13:00
• Vân Long
2h
15:00
• Nội Thành Hà Nội
*Xe xuất bến lúc 13:00 13-04-2024 từ Ninh Bình đến Hà Nội

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

13:00
Vân Long
13:20
Cầu Huyện
13:20
Ngã ba Gián Khẩu
13:20
Cầu Gián
13:20
Cầu Vó
13:25
Đền Vua Đinh Vua Lê
13:25
Chùa Duyên Ninh
13:30
Bến xe điện chùa Bái Đính
13:30
Phố Cà Thanh Liêm
13:30
Cố đô Hoa Lư
13:30
Trường Yên
13:35
Bến thuyền Tràng An
13:35
Hoa Lư
13:40
Ngã 3 Thanh Sơn
13:40
Tam Cốc - Bích Động
13:40
Cầu Yên
13:40
Thành Phố Ninh Bình
13:40
KDL Hang Múa
13:45
Trại giam Ninh Khánh
13:45
Ninh An
13:45
Ninh Xuân
13:50
Ninh Vân
13:50
Ngã ba Thông
13:50
Thành Phố Tam Điệp
13:50
Ngã 3 Quân Đoàn
13:55
Resort Thung Nham
13:55
Thị Trấn Ninh
14:10
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
14:20
Kim Sơn

Điểm trả

15:00
Nội Thành Hà Nội

Chính sách nhà xe