Vé xe Việt Xe đi Tam Đảo từ Hà Nội
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Loại xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Hà Nội - Tam Đảo )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
07:00
• Times City
2h30m
09:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Times City
07:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
07:15
Keangnam
07:15
Hồ Gươm Plaza Hà Đông
07:15
Sân bay nội bài
07:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
07:15
Nhà hát lớn Hà Nội
07:15
Trần Khát Trân
07:15
Xã Đàn
07:15
Cầu Nhật Tân
07:15
Bến xe Giáp Bát
07:15
Bến xe Mỹ Đình
07:15
Đại học ngoại ngữ
07:15
BigC Long Biên
07:15
Ngã Tư Cầu Giấy

Điểm trả

09:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhật Nam Limousine (Hà Nội - Tam Đảo)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
07:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
09:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Nội Thành Hà Nội
07:05
Times City
07:30
Ngã Tư Cầu Giấy
08:10
Thôn Bầu - Kim Chung

Điểm trả

09:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách huỷ vé

07:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
07:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
09:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Nội Thành Hà Nội
07:05
Times City
07:30
Ngã Tư Cầu Giấy
08:10
Thôn Bầu - Kim Chung

Điểm trả

09:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
08:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
10:00
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Nội Thành Hà Nội
08:05
Times City
08:30
Ngã Tư Cầu Giấy
09:10
Thôn Bầu - Kim Chung

Điểm trả

10:00
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Hà Nội - Tam Đảo )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
08:00
• Times City
2h30m
10:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Times City
08:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
08:15
Keangnam
08:15
Hồ Gươm Plaza Hà Đông
08:15
Sân bay nội bài
08:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
08:15
Nhà hát lớn Hà Nội
08:15
Trần Khát Trân
08:15
Xã Đàn
08:15
Cầu Nhật Tân
08:15
Bến xe Giáp Bát
08:15
Bến xe Mỹ Đình
08:15
Đại học ngoại ngữ
08:15
BigC Long Biên
08:15
Ngã Tư Cầu Giấy

Điểm trả

10:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhật Nam Limousine (Hà Nội - Tam Đảo)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
08:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
10:00
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Nội Thành Hà Nội
08:05
Times City
08:30
Ngã Tư Cầu Giấy
09:10
Thôn Bầu - Kim Chung

Điểm trả

10:00
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách huỷ vé

08:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
08:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
10:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Điều hòa

Búa phá kính

Nước lọc

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Nội Thành Hà Nội
08:05
Times City
08:30
Ngã Tư Cầu Giấy
09:10
Thôn Bầu - Kim Chung

Điểm trả

10:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Hà Nội - Tam Đảo )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
09:00
• Times City
2h30m
11:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:00
Times City
09:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
09:15
Keangnam
09:15
Hồ Gươm Plaza Hà Đông
09:15
Sân bay nội bài
09:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
09:15
Nhà hát lớn Hà Nội
09:15
Trần Khát Trân
09:15
Xã Đàn
09:15
Cầu Nhật Tân
09:15
Bến xe Giáp Bát
09:15
Bến xe Mỹ Đình
09:15
Đại học ngoại ngữ
09:15
BigC Long Biên
09:15
Ngã Tư Cầu Giấy

Điểm trả

11:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhật Nam Limousine (Hà Nội - Tam Đảo)

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
09:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
11:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:00
Nội Thành Hà Nội
09:00
Nhà hát lớn Hà Nội
09:15
Time City

Điểm trả

11:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách huỷ vé

09:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
09:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
11:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:00
Nội Thành Hà Nội
09:05
Times City
09:30
Ngã Tư Cầu Giấy
10:10
Thôn Bầu - Kim Chung

Điểm trả

11:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Hà Nội - Tam Đảo )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
10:00
• Times City
2h30m
12:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 10:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Times City
10:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
10:15
Keangnam
10:15
Hồ Gươm Plaza Hà Đông
10:15
Sân bay nội bài
10:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
10:15
Nhà hát lớn Hà Nội
10:15
Trần Khát Trân
10:15
Xã Đàn
10:15
Cầu Nhật Tân
10:15
Bến xe Giáp Bát
10:15
Bến xe Mỹ Đình
10:15
Đại học ngoại ngữ
10:15
BigC Long Biên
10:15
Ngã Tư Cầu Giấy

Điểm trả

12:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
10:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
12:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 10:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Nội Thành Hà Nội
10:05
Times City
10:30
Ngã Tư Cầu Giấy
11:10
Thôn Bầu - Kim Chung

Điểm trả

12:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe