Vé xe Việt Xe đi Tam Đảo từ Hà Nội
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
13:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
15:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 13:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

13:00
Nội Thành Hà Nội
13:05
Times City
13:30
Ngã Tư Cầu Giấy
13:40
Võ Chí Công
13:50
Khách Sạn Nhật Tân

Điểm trả

15:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Hà Nội - Tam Đảo )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
14:00
• Times City
2h30m
16:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Times City
14:15
Bến xe Mỹ Đình
14:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
14:15
Keangnam
14:15
Hồ Gươm Plaza Hà Đông
14:15
Sân bay nội bài
14:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
14:15
Nhà hát lớn Hà Nội
14:15
Trần Khát Trân
14:15
Xã Đàn
14:15
Cầu Nhật Tân
14:15
Bến xe Giáp Bát
14:15
Đại học ngoại ngữ
14:15
BigC Long Biên
14:15
Ngã Tư Cầu Giấy

Điểm trả

16:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
14:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
16:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Nội Thành Hà Nội
14:05
Times City
14:30
Ngã Tư Cầu Giấy
14:40
Võ Chí Công
14:50
Khách Sạn Nhật Tân

Điểm trả

16:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
15:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
17:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 15:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

15:00
Nội Thành Hà Nội
15:05
Times City
15:30
Ngã Tư Cầu Giấy
15:40
Võ Chí Công
15:50
Khách Sạn Nhật Tân

Điểm trả

17:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Hà Nội - Tam Đảo )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
16:00
• Times City
2h30m
18:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Điều hòa

Búa phá kính

Nước lọc

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Times City
16:15
Bến xe Mỹ Đình
16:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
16:15
Keangnam
16:15
Hồ Gươm Plaza Hà Đông
16:15
Sân bay nội bài
16:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
16:15
Nhà hát lớn Hà Nội
16:15
Trần Khát Trân
16:15
Xã Đàn
16:15
Cầu Nhật Tân
16:15
Bến xe Giáp Bát
16:15
Đại học ngoại ngữ
16:15
BigC Long Biên
16:15
Ngã Tư Cầu Giấy

Điểm trả

18:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
16:30
• Nội Thành Hà Nội
2h
18:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:30 30-11-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:30
Nội Thành Hà Nội
16:35
Times City
17:00
Ngã Tư Cầu Giấy
17:10
Võ Chí Công
17:20
Khách Sạn Nhật Tân

Điểm trả

18:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Hà Nội - Tam Đảo )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
07:00
• Times City
2h30m
09:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 01-12-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Times City
07:15
Bến xe Mỹ Đình
07:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
07:15
Keangnam
07:15
Hồ Gươm Plaza Hà Đông
07:15
Sân bay nội bài
07:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
07:15
Nhà hát lớn Hà Nội
07:15
Trần Khát Trân
07:15
Xã Đàn
07:15
Cầu Nhật Tân
07:15
Bến xe Giáp Bát
07:15
Đại học ngoại ngữ
07:15
BigC Long Biên
07:15
Ngã Tư Cầu Giấy

Điểm trả

09:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
07:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
09:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 01-12-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Nội Thành Hà Nội
07:05
Times City
07:30
Ngã Tư Cầu Giấy
07:40
Võ Chí Công
07:50
Khách Sạn Nhật Tân

Điểm trả

09:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
08:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
10:00
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 01-12-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Nội Thành Hà Nội
08:05
Times City
08:30
Ngã Tư Cầu Giấy
08:40
Võ Chí Công
08:50
Khách Sạn Nhật Tân

Điểm trả

10:00
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Hà Nội - Tam Đảo )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
08:00
• Times City
2h30m
10:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 01-12-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Times City
08:15
Bến xe Mỹ Đình
08:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
08:15
Keangnam
08:15
Hồ Gươm Plaza Hà Đông
08:15
Sân bay nội bài
08:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
08:15
Nhà hát lớn Hà Nội
08:15
Trần Khát Trân
08:15
Xã Đàn
08:15
Cầu Nhật Tân
08:15
Bến xe Giáp Bát
08:15
Đại học ngoại ngữ
08:15
BigC Long Biên
08:15
Ngã Tư Cầu Giấy

Điểm trả

10:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Tiến Thịnh Limousine Tam Đảo

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
08:00
• Nội Thành Hà Nội
2h30m
10:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 01-12-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Điều hòa

Búa phá kính

Nước lọc

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Nội Thành Hà Nội
08:05
Times City
08:30
Ngã Tư Cầu Giấy
08:40
Võ Chí Công
08:50
Khách Sạn Nhật Tân

Điểm trả

10:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine Minh Thúy ( Hà Nội - Tam Đảo )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
09:00
• Times City
2h30m
11:30
• Thị Trấn Tam Đảo
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:00 01-12-2023 từ Hà Nội đến Tam Đảo

Wiffi

Cổng sạc usb

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:00
Times City
09:15
Bến xe Mỹ Đình
09:15
Vincom Phạm Ngọc Thạch
09:15
Keangnam
09:15
Hồ Gươm Plaza Hà Đông
09:15
Sân bay nội bài
09:15
Trường Tiểu Học Tân Mai
09:15
Nhà hát lớn Hà Nội
09:15
Trần Khát Trân
09:15
Xã Đàn
09:15
Cầu Nhật Tân
09:15
Bến xe Giáp Bát
09:15
Đại học ngoại ngữ
09:15
BigC Long Biên
09:15
Ngã Tư Cầu Giấy

Điểm trả

11:30
Thị Trấn Tam Đảo

Chính sách nhà xe