Vé xe Việt Xe đi Ninh Bình từ Hà Nội
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Loại xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
05:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
07:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 05:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

05:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

06:40
Cầu Vó
06:40
Phố Cà Thanh Liêm
07:00
Bến thuyền Tràng An
07:00
Thành Phố Ninh Bình
07:00
KDL Hang Múa
07:05
Hoa Lư
07:10
Cầu Huyện
07:10
La Mai
07:10
Thành Phố Tam Điệp
07:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
07:10
Cố đô Hoa Lư
07:10
Chùa Duyên Ninh
07:15
Cầu Yên
07:20
Tam Cốc - Bích Động
07:20
Cổng Đá Ninh Vân
07:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
07:20
Ngã 3 Quân Đoàn
07:20
Trại giam Ninh Khánh
07:20
Trường Yên
07:20
Ngã ba Thông
07:20
Cầu Gián
07:20
Ngã ba Gián Khẩu
07:30
Ngã 3 Thanh Sơn
07:30
Ninh Vân
07:30
Thị Trấn Ninh
07:30
Ninh Xuân
07:40
Resort Thung Nham
07:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
07:50
Kim Sơn
07:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
06:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
08:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 06:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

06:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

07:40
Cầu Vó
07:40
Phố Cà Thanh Liêm
08:00
Bến thuyền Tràng An
08:00
Thành Phố Ninh Bình
08:00
KDL Hang Múa
08:05
Hoa Lư
08:10
Cầu Huyện
08:10
La Mai
08:10
Thành Phố Tam Điệp
08:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
08:10
Cố đô Hoa Lư
08:10
Chùa Duyên Ninh
08:15
Cầu Yên
08:20
Tam Cốc - Bích Động
08:20
Cổng Đá Ninh Vân
08:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
08:20
Ngã 3 Quân Đoàn
08:20
Trại giam Ninh Khánh
08:20
Trường Yên
08:20
Ngã ba Thông
08:20
Cầu Gián
08:20
Ngã ba Gián Khẩu
08:30
Ngã 3 Thanh Sơn
08:30
Ninh Vân
08:30
Thị Trấn Ninh
08:30
Ninh Xuân
08:40
Resort Thung Nham
08:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
08:50
Kim Sơn
08:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
07:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
09:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

08:40
Cầu Vó
08:40
Phố Cà Thanh Liêm
09:00
Bến thuyền Tràng An
09:00
Thành Phố Ninh Bình
09:00
KDL Hang Múa
09:05
Hoa Lư
09:10
Cầu Huyện
09:10
La Mai
09:10
Thành Phố Tam Điệp
09:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
09:10
Cố đô Hoa Lư
09:10
Chùa Duyên Ninh
09:15
Cầu Yên
09:20
Tam Cốc - Bích Động
09:20
Cổng Đá Ninh Vân
09:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
09:20
Ngã 3 Quân Đoàn
09:20
Trại giam Ninh Khánh
09:20
Trường Yên
09:20
Ngã ba Thông
09:20
Cầu Gián
09:20
Ngã ba Gián Khẩu
09:30
Ngã 3 Thanh Sơn
09:30
Ninh Vân
09:30
Thị Trấn Ninh
09:30
Ninh Xuân
09:40
Resort Thung Nham
09:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
09:50
Kim Sơn
09:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Hà Nội - Ninh Bình)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
07:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
2h
09:00
• Tam Cốc Ninh Bình
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Điểm trả

08:10
Thành Phố Ninh Bình
08:30
Khu du lịch sinh thái Tràng An
09:00
Tam Cốc Ninh Bình

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
08:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
10:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

09:40
Cầu Vó
09:40
Phố Cà Thanh Liêm
10:00
Bến thuyền Tràng An
10:00
Thành Phố Ninh Bình
10:00
KDL Hang Múa
10:05
Hoa Lư
10:10
Cầu Huyện
10:10
La Mai
10:10
Thành Phố Tam Điệp
10:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
10:10
Cố đô Hoa Lư
10:10
Chùa Duyên Ninh
10:15
Cầu Yên
10:20
Tam Cốc - Bích Động
10:20
Cổng Đá Ninh Vân
10:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
10:20
Ngã 3 Quân Đoàn
10:20
Trại giam Ninh Khánh
10:20
Trường Yên
10:20
Ngã ba Thông
10:20
Cầu Gián
10:20
Ngã ba Gián Khẩu
10:30
Ngã 3 Thanh Sơn
10:30
Ninh Vân
10:30
Thị Trấn Ninh
10:30
Ninh Xuân
10:40
Resort Thung Nham
10:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
10:50
Kim Sơn
10:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Hà Nội - Ninh Bình)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
08:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
2h
10:00
• Tam Cốc Ninh Bình
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 08:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

08:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Điểm trả

09:10
Thành Phố Ninh Bình
09:30
Khu du lịch sinh thái Tràng An
10:00
Tam Cốc Ninh Bình

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
09:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
11:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

10:40
Cầu Vó
10:40
Phố Cà Thanh Liêm
11:00
Bến thuyền Tràng An
11:00
Thành Phố Ninh Bình
11:00
KDL Hang Múa
11:05
Hoa Lư
11:10
Cầu Huyện
11:10
La Mai
11:10
Thành Phố Tam Điệp
11:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
11:10
Cố đô Hoa Lư
11:10
Chùa Duyên Ninh
11:15
Cầu Yên
11:20
Tam Cốc - Bích Động
11:20
Cổng Đá Ninh Vân
11:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
11:20
Ngã 3 Quân Đoàn
11:20
Trại giam Ninh Khánh
11:20
Trường Yên
11:20
Ngã ba Thông
11:20
Cầu Gián
11:20
Ngã ba Gián Khẩu
11:30
Ngã 3 Thanh Sơn
11:30
Ninh Vân
11:30
Thị Trấn Ninh
11:30
Ninh Xuân
11:40
Resort Thung Nham
11:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
11:50
Kim Sơn
11:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Hà Nội - Ninh Bình)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
09:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
2h
11:00
• Tam Cốc Ninh Bình
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Điểm trả

10:10
Thành Phố Ninh Bình
10:30
Khu du lịch sinh thái Tràng An
11:00
Tam Cốc Ninh Bình

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
10:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
12:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 10:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

11:40
Cầu Vó
11:40
Phố Cà Thanh Liêm
12:00
Bến thuyền Tràng An
12:00
Thành Phố Ninh Bình
12:00
KDL Hang Múa
12:05
Hoa Lư
12:10
Cầu Huyện
12:10
La Mai
12:10
Thành Phố Tam Điệp
12:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
12:10
Cố đô Hoa Lư
12:10
Chùa Duyên Ninh
12:15
Cầu Yên
12:20
Tam Cốc - Bích Động
12:20
Cổng Đá Ninh Vân
12:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
12:20
Ngã 3 Quân Đoàn
12:20
Trại giam Ninh Khánh
12:20
Trường Yên
12:20
Ngã ba Thông
12:20
Cầu Gián
12:20
Ngã ba Gián Khẩu
12:30
Ngã 3 Thanh Sơn
12:30
Ninh Vân
12:30
Thị Trấn Ninh
12:30
Ninh Xuân
12:40
Resort Thung Nham
12:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
12:50
Kim Sơn
12:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Hà Nội - Ninh Bình)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
10:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
2h
12:00
• Tam Cốc Ninh Bình
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 10:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

10:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Điểm trả

11:10
Thành Phố Ninh Bình
11:30
Khu du lịch sinh thái Tràng An
12:00
Tam Cốc Ninh Bình

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
11:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
13:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 11:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

11:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

12:40
Cầu Vó
12:40
Phố Cà Thanh Liêm
13:00
Bến thuyền Tràng An
13:00
Thành Phố Ninh Bình
13:00
KDL Hang Múa
13:05
Hoa Lư
13:10
Cầu Huyện
13:10
La Mai
13:10
Thành Phố Tam Điệp
13:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
13:10
Cố đô Hoa Lư
13:10
Chùa Duyên Ninh
13:15
Cầu Yên
13:20
Tam Cốc - Bích Động
13:20
Cổng Đá Ninh Vân
13:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
13:20
Ngã 3 Quân Đoàn
13:20
Trại giam Ninh Khánh
13:20
Trường Yên
13:20
Ngã ba Thông
13:20
Cầu Gián
13:20
Ngã ba Gián Khẩu
13:30
Ngã 3 Thanh Sơn
13:30
Ninh Vân
13:30
Thị Trấn Ninh
13:30
Ninh Xuân
13:40
Resort Thung Nham
13:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
13:50
Kim Sơn
13:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
12:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
14:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 12:00 14-07-2024 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

13:40
Cầu Vó
13:40
Phố Cà Thanh Liêm
14:00
Bến thuyền Tràng An
14:00
Thành Phố Ninh Bình
14:00
KDL Hang Múa
14:05
Hoa Lư
14:10
Cầu Huyện
14:10
La Mai
14:10
Thành Phố Tam Điệp
14:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
14:10
Cố đô Hoa Lư
14:10
Chùa Duyên Ninh
14:15
Cầu Yên
14:20
Tam Cốc - Bích Động
14:20
Cổng Đá Ninh Vân
14:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
14:20
Ngã 3 Quân Đoàn
14:20
Trại giam Ninh Khánh
14:20
Trường Yên
14:20
Ngã ba Thông
14:20
Cầu Gián
14:20
Ngã ba Gián Khẩu
14:30
Ngã 3 Thanh Sơn
14:30
Ninh Vân
14:30
Thị Trấn Ninh
14:30
Ninh Xuân
14:40
Resort Thung Nham
14:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
14:50
Kim Sơn
14:00
Vân Long

Chính sách nhà xe