Vé xe Việt Xe đi Ninh Bình từ Hà Nội
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
13:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
15:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 13:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Giường tự động nâng hạ

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

13:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

14:40
Cầu Vó
14:40
Phố Cà Thanh Liêm
15:00
Bến thuyền Tràng An
15:00
Thành Phố Ninh Bình
15:00
KDL Hang Múa
15:05
Hoa Lư
15:10
Cầu Huyện
15:10
La Mai
15:10
Thành Phố Tam Điệp
15:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
15:10
Cố đô Hoa Lư
15:10
Chùa Duyên Ninh
15:15
Cầu Yên
15:20
Tam Cốc - Bích Động
15:20
Cổng Đá Ninh Vân
15:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
15:20
Ngã 3 Quân Đoàn
15:20
Trại giam Ninh Khánh
15:20
Trường Yên
15:20
Ngã ba Thông
15:20
Cầu Gián
15:20
Ngã ba Gián Khẩu
15:30
Ngã 3 Thanh Sơn
15:30
Ninh Vân
15:30
Thị Trấn Ninh
15:30
Ninh Xuân
15:40
Resort Thung Nham
15:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
15:50
Kim Sơn
15:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Hà Nội - Ninh Bình)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
14:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
2h
16:00
• Tam Cốc Ninh Bình
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Điểm trả

15:10
Thành Phố Ninh Bình
15:30
Khu du lịch sinh thái Tràng An
16:00
Tam Cốc Ninh Bình

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
14:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
16:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

15:40
Cầu Vó
15:40
Phố Cà Thanh Liêm
16:00
Bến thuyền Tràng An
16:00
Thành Phố Ninh Bình
16:00
KDL Hang Múa
16:05
Hoa Lư
16:10
Cầu Huyện
16:10
La Mai
16:10
Thành Phố Tam Điệp
16:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
16:10
Cố đô Hoa Lư
16:10
Chùa Duyên Ninh
16:15
Cầu Yên
16:20
Tam Cốc - Bích Động
16:20
Cổng Đá Ninh Vân
16:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
16:20
Ngã 3 Quân Đoàn
16:20
Trại giam Ninh Khánh
16:20
Trường Yên
16:20
Ngã ba Thông
16:20
Cầu Gián
16:20
Ngã ba Gián Khẩu
16:30
Ngã 3 Thanh Sơn
16:30
Ninh Vân
16:30
Thị Trấn Ninh
16:30
Ninh Xuân
16:40
Resort Thung Nham
16:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
16:50
Kim Sơn
16:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
15:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
17:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 15:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

15:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

16:40
Cầu Vó
16:40
Phố Cà Thanh Liêm
17:00
Bến thuyền Tràng An
17:00
Thành Phố Ninh Bình
17:00
KDL Hang Múa
17:05
Hoa Lư
17:10
Cầu Huyện
17:10
La Mai
17:10
Thành Phố Tam Điệp
17:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
17:10
Cố đô Hoa Lư
17:10
Chùa Duyên Ninh
17:15
Cầu Yên
17:20
Tam Cốc - Bích Động
17:20
Cổng Đá Ninh Vân
17:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
17:20
Ngã 3 Quân Đoàn
17:20
Trại giam Ninh Khánh
17:20
Trường Yên
17:20
Ngã ba Thông
17:20
Cầu Gián
17:20
Ngã ba Gián Khẩu
17:30
Ngã 3 Thanh Sơn
17:30
Ninh Vân
17:30
Thị Trấn Ninh
17:30
Ninh Xuân
17:40
Resort Thung Nham
17:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
17:50
Kim Sơn
17:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Limousine 9 chỗ (Hà Nội - Ninh Bình)

5  
Ghế ngồi 0 chỗ
16:00
• Tại nhà nội thành Hà Nội
2h
18:00
• Tam Cốc Ninh Bình
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Wiffi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Tại nhà nội thành Hà Nội

Điểm trả

17:10
Thành Phố Ninh Bình
17:30
Khu du lịch sinh thái Tràng An
18:00
Tam Cốc Ninh Bình

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
16:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
18:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

17:40
Cầu Vó
17:40
Phố Cà Thanh Liêm
18:00
Bến thuyền Tràng An
18:00
Thành Phố Ninh Bình
18:00
KDL Hang Múa
18:05
Hoa Lư
18:10
Cầu Huyện
18:10
La Mai
18:10
Thành Phố Tam Điệp
18:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
18:10
Cố đô Hoa Lư
18:10
Chùa Duyên Ninh
18:15
Cầu Yên
18:20
Tam Cốc - Bích Động
18:20
Cổng Đá Ninh Vân
18:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
18:20
Ngã 3 Quân Đoàn
18:20
Trại giam Ninh Khánh
18:20
Trường Yên
18:20
Ngã ba Thông
18:20
Cầu Gián
18:20
Ngã ba Gián Khẩu
18:30
Ngã 3 Thanh Sơn
18:30
Ninh Vân
18:30
Thị Trấn Ninh
18:30
Ninh Xuân
18:40
Resort Thung Nham
18:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
18:50
Kim Sơn
18:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
17:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
19:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 17:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

17:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

18:40
Cầu Vó
18:40
Phố Cà Thanh Liêm
19:00
Bến thuyền Tràng An
19:00
Thành Phố Ninh Bình
19:00
KDL Hang Múa
19:05
Hoa Lư
19:10
Cầu Huyện
19:10
La Mai
19:10
Thành Phố Tam Điệp
19:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
19:10
Cố đô Hoa Lư
19:10
Chùa Duyên Ninh
19:15
Cầu Yên
19:20
Tam Cốc - Bích Động
19:20
Cổng Đá Ninh Vân
19:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
19:20
Ngã 3 Quân Đoàn
19:20
Trại giam Ninh Khánh
19:20
Trường Yên
19:20
Ngã ba Thông
19:20
Cầu Gián
19:20
Ngã ba Gián Khẩu
19:30
Ngã 3 Thanh Sơn
19:30
Ninh Vân
19:30
Thị Trấn Ninh
19:30
Ninh Xuân
19:40
Resort Thung Nham
19:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
19:50
Kim Sơn
19:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
18:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
20:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 18:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

18:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

19:40
Cầu Vó
19:40
Phố Cà Thanh Liêm
20:00
Bến thuyền Tràng An
20:00
Thành Phố Ninh Bình
20:00
KDL Hang Múa
20:05
Hoa Lư
20:10
Cầu Huyện
20:10
La Mai
20:10
Thành Phố Tam Điệp
20:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
20:10
Cố đô Hoa Lư
20:10
Chùa Duyên Ninh
20:15
Cầu Yên
20:20
Tam Cốc - Bích Động
20:20
Cổng Đá Ninh Vân
20:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
20:20
Ngã 3 Quân Đoàn
20:20
Trại giam Ninh Khánh
20:20
Trường Yên
20:20
Ngã ba Thông
20:20
Cầu Gián
20:20
Ngã ba Gián Khẩu
20:30
Ngã 3 Thanh Sơn
20:30
Ninh Vân
20:30
Thị Trấn Ninh
20:30
Ninh Xuân
20:40
Resort Thung Nham
20:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
20:50
Kim Sơn
20:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
19:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
21:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 19:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

19:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

20:40
Cầu Vó
20:40
Phố Cà Thanh Liêm
21:00
Bến thuyền Tràng An
21:00
Thành Phố Ninh Bình
21:00
KDL Hang Múa
21:05
Hoa Lư
21:10
Cầu Huyện
21:10
La Mai
21:10
Thành Phố Tam Điệp
21:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
21:10
Cố đô Hoa Lư
21:10
Chùa Duyên Ninh
21:15
Cầu Yên
21:20
Tam Cốc - Bích Động
21:20
Cổng Đá Ninh Vân
21:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
21:20
Ngã 3 Quân Đoàn
21:20
Trại giam Ninh Khánh
21:20
Trường Yên
21:20
Ngã ba Thông
21:20
Cầu Gián
21:20
Ngã ba Gián Khẩu
21:30
Ngã 3 Thanh Sơn
21:30
Ninh Vân
21:30
Thị Trấn Ninh
21:30
Ninh Xuân
21:40
Resort Thung Nham
21:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
21:50
Kim Sơn
21:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
20:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
22:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 20:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

20:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

21:40
Cầu Vó
21:40
Phố Cà Thanh Liêm
22:00
Bến thuyền Tràng An
22:00
Thành Phố Ninh Bình
22:00
KDL Hang Múa
22:05
Hoa Lư
22:10
Cầu Huyện
22:10
La Mai
22:10
Thành Phố Tam Điệp
22:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
22:10
Cố đô Hoa Lư
22:10
Chùa Duyên Ninh
22:15
Cầu Yên
22:20
Tam Cốc - Bích Động
22:20
Cổng Đá Ninh Vân
22:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
22:20
Ngã 3 Quân Đoàn
22:20
Trại giam Ninh Khánh
22:20
Trường Yên
22:20
Ngã ba Thông
22:20
Cầu Gián
22:20
Ngã ba Gián Khẩu
22:30
Ngã 3 Thanh Sơn
22:30
Ninh Vân
22:30
Thị Trấn Ninh
22:30
Ninh Xuân
22:40
Resort Thung Nham
22:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
22:50
Kim Sơn
22:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
05:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
07:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 05:00 01-12-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Wiffi

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

05:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

06:40
Cầu Vó
06:40
Phố Cà Thanh Liêm
07:00
Bến thuyền Tràng An
07:00
Thành Phố Ninh Bình
07:00
KDL Hang Múa
07:05
Hoa Lư
07:10
Cầu Huyện
07:10
La Mai
07:10
Thành Phố Tam Điệp
07:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
07:10
Cố đô Hoa Lư
07:10
Chùa Duyên Ninh
07:15
Cầu Yên
07:20
Tam Cốc - Bích Động
07:20
Cổng Đá Ninh Vân
07:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
07:20
Ngã 3 Quân Đoàn
07:20
Trại giam Ninh Khánh
07:20
Trường Yên
07:20
Ngã ba Thông
07:20
Cầu Gián
07:20
Ngã ba Gián Khẩu
07:30
Ngã 3 Thanh Sơn
07:30
Ninh Vân
07:30
Thị Trấn Ninh
07:30
Ninh Xuân
07:40
Resort Thung Nham
07:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
07:50
Kim Sơn
07:00
Vân Long

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hữu Bình Limousine ( Hà Nội - Ninh Bình )

5  
Ghế ngồi 9 chỗ
06:00
• Nội Thành Hà Nội
2h
08:00
• Vân Long
200,000đ
*Xe xuất bến lúc 06:00 01-12-2023 từ Hà Nội đến Ninh Bình

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

06:00
Nội Thành Hà Nội

Điểm trả

07:40
Cầu Vó
07:40
Phố Cà Thanh Liêm
08:00
Bến thuyền Tràng An
08:00
Thành Phố Ninh Bình
08:00
KDL Hang Múa
08:05
Hoa Lư
08:10
Cầu Huyện
08:10
La Mai
08:10
Thành Phố Tam Điệp
08:10
Đền Vua Đinh Vua Lê
08:10
Cố đô Hoa Lư
08:10
Chùa Duyên Ninh
08:15
Cầu Yên
08:20
Tam Cốc - Bích Động
08:20
Cổng Đá Ninh Vân
08:20
Bến xe điện chùa Bái Đính
08:20
Ngã 3 Quân Đoàn
08:20
Trại giam Ninh Khánh
08:20
Trường Yên
08:20
Ngã ba Thông
08:20
Cầu Gián
08:20
Ngã ba Gián Khẩu
08:30
Ngã 3 Thanh Sơn
08:30
Ninh Vân
08:30
Thị Trấn Ninh
08:30
Ninh Xuân
08:40
Resort Thung Nham
08:40
Nhà Thờ Đá Phát Diệm
08:50
Kim Sơn
08:00
Vân Long

Chính sách nhà xe