Vé xe Việt Xe đi Hà Giang từ Hà Nội
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Loại xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Xe Limousine 13 chỗ (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 13 chỗ
16:00
• Bến Xe Mỹ Đình
6h30m
22:30
• Thành Phố Hà Giang
300,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 23-05-2024 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Bến Xe Mỹ Đình
17:00
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

22:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

16:00 22/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 40 chỗ
20:30
• Bến Xe Mỹ Đình
7h
03:30
• Thành Phố Hà Giang
250,000đ
*Xe xuất bến lúc 20:30 23-05-2024 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

20:30
Bến Xe Mỹ Đình
21:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

03:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

20:30 21/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Xe Khách sạn di động (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 34 chỗ
22:00
• Bến Xe Mỹ Đình
6h10m
04:10
• Thành Phố Hà Giang
300,000đ
*Xe xuất bến lúc 22:00 23-05-2024 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

22:00
Bến Xe Mỹ Đình
23:00
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

04:10
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

22:00 22/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 40 chỗ
22:00
• Bến Xe Mỹ Đình
7h
05:00
• Thành Phố Hà Giang
250,000đ
*Xe xuất bến lúc 22:00 23-05-2024 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

22:00
Bến Xe Mỹ Đình
23:00
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

05:00
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

22:00 21/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Xe Limousine 13 chỗ (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 13 chỗ
07:00
• Bến Xe Mỹ Đình
6h30m
13:30
• Thành Phố Hà Giang
300,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 24-05-2024 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Bến Xe Mỹ Đình
08:00
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

13:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

07:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 40 chỗ
09:30
• Bến Xe Mỹ Đình
7h
16:30
• Thành Phố Hà Giang
250,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:30 24-05-2024 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:30
Bến Xe Mỹ Đình
10:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

16:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

09:30 22/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Xe Cabin Cung điện (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 24 chỗ
11:30
• Bến Xe Mỹ Đình
6h10m
17:40
• Thành Phố Hà Giang
350,000đ
*Xe xuất bến lúc 11:30 24-05-2024 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Ti vi

Cổng sạc usb

Chăn , gối

Điều hòa

Đèn đọc sách

Búa phá kính

Khăn lạnh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

11:30
Bến Xe Mỹ Đình
12:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

17:40
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

23:30 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe