Vé xe Việt Xe đi Hà Giang từ Hà Nội
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
11:30
• Bến Xe Mỹ Đình
6h
17:30
• Thành Phố Hà Giang
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 11:30 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

11:30
Bến Xe Mỹ Đình
12:10
Bến xe Giáp Bát
12:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

17:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

11:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hà Nội - Hà Giang (Good Morning)

5  
Ghế ngồi 16 chỗ
12:30
• Số 9B Chợ Gạo
6h30m
19:00
• VP Good Morning Hà Giang
*Xe xuất bến lúc 12:30 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang
Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:30
Số 9B Chợ Gạo

Điểm trả

18:00
TT Thành Phố Hà Giang
19:00
VP Good Morning Hà Giang

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
12:30
• Bến Xe Mỹ Đình
6h
18:30
• Thành Phố Hà Giang
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 12:30 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:30
Bến Xe Mỹ Đình
13:10
Bến xe Giáp Bát
13:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

18:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

12:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
13:30
• Bến Xe Mỹ Đình
5h
18:30
• Thành Phố Hà Giang
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 13:30 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

13:30
Bến Xe Mỹ Đình
14:10
Bến xe Giáp Bát
14:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

18:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

13:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
14:30
• Bến Xe Mỹ Đình
6h
20:30
• Thành Phố Hà Giang
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:30 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:30
Bến Xe Mỹ Đình
15:10
Bến xe Giáp Bát
15:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

20:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

14:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hà Nội - Hà Giang (Good Morning)

5  
Ghế ngồi 16 chỗ
16:00
• Số 9B Chợ Gạo
6h30m
22:30
• VP Good Morning Hà Giang
450,000đ
*Xe xuất bến lúc 16:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang
Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

16:00
Số 9B Chợ Gạo

Điểm trả

21:30
TT Thành Phố Hà Giang
22:30
VP Good Morning Hà Giang

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hà Nội - Hà Giang (Good Morning)

5  
Ghế ngồi 22 chỗ
19:00
• Số 9B Chợ Gạo
8h
03:00
• VP Good Morning Hà Giang
*Xe xuất bến lúc 19:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang
Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

19:00
Số 9B Chợ Gạo

Điểm trả

00:30
TT Thành Phố Hà Giang
03:00
VP Good Morning Hà Giang

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
19:30
• Bến Xe Mỹ Đình
7h
02:30
• Thành Phố Hà Giang
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 19:30 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

19:30
Bến Xe Mỹ Đình
20:10
Bến xe Giáp Bát
20:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

02:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

19:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
20:30
• Bến Xe Mỹ Đình
7h
03:30
• Thành Phố Hà Giang
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 20:30 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

20:30
Bến Xe Mỹ Đình
21:10
Bến xe Giáp Bát
21:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

03:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

20:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe Cabin ( Hà Nội - Hà Giang )

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
21:00
• Bến xe Mỹ Đình
6h30m
03:30
• Bến xe khách Hà Giang
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 21:00 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Cổng sạc usb

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

21:00
Bến xe Mỹ Đình
21:30
Sân bay nội bài

Điểm trả

01:30
Thị trấn Vĩnh Tuy
02:30
Tân Quang
03:00
Huyện Vị Xuyên
03:30
Bến xe khách Hà Giang

Chính sách huỷ vé

21:00 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Nội - Hà Giang)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
21:30
• Bến Xe Mỹ Đình
7h
04:30
• Thành Phố Hà Giang
380,000đ
*Xe xuất bến lúc 21:30 30-11-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

21:30
Bến Xe Mỹ Đình
22:10
Bến xe Giáp Bát
22:30
Khu vực Phố Cổ

Điểm trả

04:30
Thành Phố Hà Giang

Chính sách huỷ vé

21:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Hà Nội - Hà Giang (Good Morning)

5  
Ghế ngồi 16 chỗ
07:00
• Số 9B Chợ Gạo
3h09m
10:09
• VP Good Morning Hà Giang
*Xe xuất bến lúc 07:00 01-12-2023 từ Hà Nội đến Hà Giang
Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Số 9B Chợ Gạo

Điểm trả

12:30
TT Thành Phố Hà Giang
10:09
VP Good Morning Hà Giang

Chính sách nhà xe