Vé xe Việt Xe đi Hà Nội từ Hà Giang
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Loại xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Xe Khách sạn di động (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 34 chỗ
18:00
• Thành Phố Hà Giang
6h40m
00:40
• Bến Xe Mỹ Đình
300,000đ
*Xe xuất bến lúc 18:00 23-05-2024 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

18:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

23:00
Khu vực Phố Cổ
23:30
Bến xe Giáp Bát
00:40
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

18:00 22/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 40 chỗ
21:00
• Thành Phố Hà Giang
6h
03:00
• Bến Xe Mỹ Đình
250,000đ
*Xe xuất bến lúc 21:00 23-05-2024 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

21:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

02:00
Khu vực Phố Cổ
02:30
Bến xe Giáp Bát
03:00
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

21:00 21/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Xe Cabin Cung điện (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 24 chỗ
21:00
• Thành Phố Hà Giang
6h30m
03:30
• Bến Xe Mỹ Đình
350,000đ
*Xe xuất bến lúc 21:00 23-05-2024 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

21:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

02:00
Khu vực Phố Cổ
02:30
Bến xe Giáp Bát
03:30
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

09:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Xe Cabin Cung điện ( Hà Giang - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 24 chỗ
21:00
• Bến xe khách Hà Giang
6h30m
03:30
• Bến xe Mỹ Đình
350,000đ
*Xe xuất bến lúc 21:00 23-05-2024 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Ti vi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Búa phá kính

Tai nghe

Chăn , gối

Điều hòa

Đèn đọc sách

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

21:00
Bến xe khách Hà Giang
21:30
Huyện Vị Xuyên
22:00
Tân Quang
23:00
Thị trấn Vĩnh Tuy

Điểm trả

03:00
Sân bay nội bài
03:30
Bến xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

09:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Xe Cabin Cung điện (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 24 chỗ
22:00
• Thành Phố Hà Giang
6h30m
04:30
• Bến Xe Mỹ Đình
350,000đ
*Xe xuất bến lúc 22:00 23-05-2024 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Ti vi

Cổng sạc usb

Tai nghe

Đèn đọc sách

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

22:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

03:00
Khu vực Phố Cổ
03:30
Bến xe Giáp Bát
04:30
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

10:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Xe Limousine 13 chỗ (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 13 chỗ
07:00
• Thành Phố Hà Giang
15h
22:00
• Bến Xe Mỹ Đình
300,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 24-05-2024 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

12:00
Khu vực Phố Cổ
12:30
Bến xe Giáp Bát
22:00
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

07:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Xe Limousine 13 chỗ (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 13 chỗ
07:00
• Thành Phố Hà Giang
6h40m
13:40
• Bến Xe Mỹ Đình
300,000đ
*Xe xuất bến lúc 07:00 24-05-2024 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Cổng sạc usb

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

07:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

12:00
Khu vực Phố Cổ
12:30
Bến xe Giáp Bát
13:40
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

07:00 23/05/2024
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe