Vé xe Việt Xe đi Hà Nội từ Hà Giang
Bộ lọc

Bộ lọc

Xoá lọc

Giá vé

Nhà xe

Tiện ích

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
11:30
• Thành Phố Hà Giang
5h30m
17:00
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 11:30 30-11-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

11:30
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

16:30
Khu vực Phố Cổ
17:00
Bến xe Giáp Bát
17:00
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

11:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
12:30
• Thành Phố Hà Giang
5h30m
18:00
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 12:30 30-11-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

12:30
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

17:30
Khu vực Phố Cổ
18:00
Bến xe Giáp Bát
18:00
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

12:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
13:00
• Thành Phố Hà Giang
6h
19:00
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 13:00 30-11-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

13:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

18:00
Khu vực Phố Cổ
18:30
Bến xe Giáp Bát
19:00
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

13:00 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
14:00
• Thành Phố Hà Giang
6h30m
20:30
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 14:00 30-11-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

14:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

19:00
Khu vực Phố Cổ
19:30
Bến xe Giáp Bát
20:30
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

14:00 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
19:00
• Thành Phố Hà Giang
7h
02:00
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 19:00 30-11-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

19:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

00:00
Khu vực Phố Cổ
00:30
Bến xe Giáp Bát
02:00
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

19:00 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
20:30
• Thành Phố Hà Giang
7h
03:30
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 20:30 30-11-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

20:30
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

01:30
Khu vực Phố Cổ
02:00
Bến xe Giáp Bát
03:30
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

20:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
21:00
• Thành Phố Hà Giang
7h30m
04:30
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 21:00 30-11-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

21:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

02:00
Khu vực Phố Cổ
02:30
Bến xe Giáp Bát
04:30
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

21:00 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe Cabin ( Hà Giang - Hà Nội )

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
21:00
• Bến xe khách Hà Giang
6h30m
03:30
• Bến xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 21:00 30-11-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Ti vi

Cổng sạc usb

Nước lọc

Búa phá kính

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

21:00
Bến xe khách Hà Giang
21:30
Huyện Vị Xuyên
22:00
Tân Quang
23:00
Thị trấn Vĩnh Tuy

Điểm trả

03:00
Sân bay nội bài
03:30
Bến xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

21:00 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
21:30
• Thành Phố Hà Giang
8h
05:30
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 21:30 30-11-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

21:30
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

02:30
Khu vực Phố Cổ
03:00
Bến xe Giáp Bát
05:30
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

21:30 28/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
06:30
• Thành Phố Hà Giang
7h30m
14:00
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 06:30 01-12-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

06:30
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

11:30
Khu vực Phố Cổ
12:00
Bến xe Giáp Bát
14:00
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

06:30 29/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
09:30
• Thành Phố Hà Giang
7h
16:30
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 09:30 01-12-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

09:30
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

14:30
Khu vực Phố Cổ
15:00
Bến xe Giáp Bát
16:30
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

09:30 29/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe

Xác nhận tức thì

Nhà xe giường nằm (Hà Giang - Hà Nội)

5  
Ghế ngồi 44 chỗ
11:00
• Thành Phố Hà Giang
6h30m
17:30
• Bến Xe Mỹ Đình
400,000đ
*Xe xuất bến lúc 11:00 01-12-2023 từ Hà Giang đến Hà Nội

Wiffi

Nước lọc

Chăn , gối

Điều hòa

Búa phá kính

Nhà vệ sinh

Lưu ý Các mốc thời gian đón, trả bên dưới là thời gian dự kiến.
Lịch này có thể thay đổi tùy tình hình thưc tế.

Điểm đón

11:00
Thành Phố Hà Giang

Điểm trả

16:00
Khu vực Phố Cổ
16:30
Bến xe Giáp Bát
17:30
Bến Xe Mỹ Đình

Chính sách huỷ vé

11:00 29/11/2023
Hôm nay
Không mất phí
Khởi hành
Phí huỷ 100%

Chính sách nhà xe